Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Boligmarked

Kvartalsoversigt 2011, 1. kvartal, Del 2

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år – Kan boligpriserne forklares? Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes? Se også Kvartalsoversigt, 1. del. 1. kvartal 2011.