Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsoversigt 2011, 4. kvartal, Del 1

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Supplerende instrumenter i Nationalbankens likviditetsstyring; Nye lånemuligheder i Nationalbanken; Husholdningernes balancer og gæld – et internationalt landestudie; Dansk realkredit; Pengepolitiske strategier ved rentens nedre nulgrænse; Formueindkomst fra udlandet