Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kvartalsoversigt 2011, 4. kvartal, Del 2

Værktøjer til vurdering af konjunktursituationen; Husholdningernes balancer og gæld – et internationalt landestudie.