Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Makrovirkninger af finansiel regulering

Baselkomiteen har udarbejdet et sæt forslag til fremtidig regulering af banksektoren. Forslagene indebærer nogle samfundsmæssige gevinster i form af færre finansielle kriser og deraf følgende mindre udsving i produktion og arbejdsløshed end under det gældende regelsæt, Basel II. Mens de nye kapital- og likviditetskrav fases ind, kan der dog blive tale om nogle samfundsmæssige omkostninger, som de fleste vurderer til at blive små og næppe til at måle i praksis. Bankerne finder dog, at de bliver følelige.