Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Statistik

Ny statistik over strukturerede obligationer

Nationalbanken har i februar 2011 offentliggjort en ny statistik over strukturerede obligationer. I artiklen præsenteres statistikkens kildegrundlag og indhold, og der gives et kort overblik over det danske marked for strukturerede obligationer.