Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Omkostninger ved betalinger i Danmark

Rapporten indeholder resultaterne af en undersøgelse af de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark. Undersøgelsen viser, at der er store omkostninger ved at gennemføre borgernes betalinger. I 2009 udgjorde disse omkostninger ca. 17 mia. kr. svarende til knap 1 pct. af den samlede værdi af betalingerne i undersøgelsen. Dankort er den billigste betalingsform for samfundet som helhed ved betalinger i forretninger, mens betalingsservice har de laveste samfundsmæssige omkostninger ved betalinger af regninger.