Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Penge- og valutamarkedet under krisen - Del 1

Pengemarkedet, der omfatter markedet for bankernes indbyrdes lån og korte værdipapirer, kom i fokus, da den finansielle uro brød ud i august 2007. Uroen udviklede sig til en finansiel krise i forlængelse af, at Lehman Brothers gik i betalingsstandsning i september 2008. Centralbankerne verden over reagerede hurtigt og massivt med en række ekstraordinære tiltag for at understøtte bankernes likviditet og finansieringsmuligheder. I løbet af marts 2009 vendte den negative stemning på de finansiellemarkeder. Herefter forbedrede situationen på de finansielle markeder sig gradvis, mens de negative realøkonomiske konsekvenser allerede var tydelige. Artiklen analyserer baggrunden for, at det danske penge- og valutamarked blev ramt, konsekvenserne heraf og Nationalbankens tiltag i forbindelse med krisen...​​​