Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Penge- og valutamarkedet under krisen - Del 2

Pengemarkedet, der omfatter bankernes indbyrdes lån, spillede en central rolle under finanskrisen. I efteråret 2008 frøs pengemarkederne til, og kronen kom under pres, da internationale investorer trak sig ud af mindre valutaer. Artiklen belyser baggrunden for, at det danske penge- og valutamarked blev ramt under krisen, konsekvenserne heraf og Nationalbankens tiltag i forbindelse hermed. Der præsenteres analyser af 1) pengeinstitutternes eksponering over for pengemarkedet og afsmitningen fra udenlandske markeder til det danske, 2) de pengepolitiske instrumenters og pengemarkedets funktionsmåde, 3) spændet mellem usikrede og sikrede pengemarkedsrenter, der dekomponeres i likviditets- og kreditfaktorer, 4) det danske valutamarked og 5) betydningen af Nationalbankens tilførsel af euro og dollar til pengeinstitutterne.​​