Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Pengepolitiske strategier ved rentens nedre nulgrænse

En række centralbanker har som konsekvens af den økonomiske krise nedsat deres pengepolitiske renter til et niveau tæt ved nul. Dermed har de udtømt mulighedernefor at stimulere økonomien gennem rentenedsættelser. Artiklen diskuterer, hvilke tiltag centralbankerne i stedet kan anvende i den nuværende situation. Tiltagenekan overordnet kategoriseres som kommunikation omkring den forventede renteudvikling, kvantitative lempelser, kreditlempelser og likviditetsstøtte. Federal Reserve, Bank of England og Den Europæiske Centralbank har alle gjort brug af et eller flere af disse tiltag. Det vurderes, at tiltagene har haft en gunstig virkning på realøkonomien