Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Realøkonomiske konsekvenser af finanskriser

Artiklen belyser de realøkonomiske konsekvenser af bankkriser i Danmark. Der findes en klar tendens til, at konjunkturnedgange med bankkriser de se-neste 200 år har været dybere eller længere end konjunkturnedgange uden bankkriser. De senere års finanskrise har ikke været karakteriseret ved en generel kreditklemme, men krisen gav et betydeligt produktionstab, som primært tilskrives finanskrisens mere generelle negative indvirkning på