Rapporter er tilbagevendende beretninger om Nationalbankens arbejdsområder og virksomhed. Her finder du bl.a. Nationalbankens årsrapport. Rapporter er for dig, der har brug for en status og opdatering på den forgangne periode.

Dansk økonomi

Statens låntagning og gæld 2010

I 2010 steg statsgælden med 85 mia. kr. til 386 mia. kr. Det svarer til en gæld på 22 pct. af BNP eller 69.000 kr. pr. indbygger. Trods stigningen er den danske gæld fortsat lav sammenlignet med andre EU-lande.