Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Status på Basel III – likviditet og kapital

Basels banktilsynskomite offentliggjorde i december 2010 de nye internationale reguleringsrammer for kreditinstitutter (Basel III). Samtidig blev resultaterne af kvantitative vurderinger af Basel III's effekt på kreditinstitutternes likviditets- og kapitalforhold offentliggjort. I artiklen gennemgås de nye likviditets- og kapitalkrav og gearingsratioen. Resultaterne af de kvantitative vurderinger præsenteres.