Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Supplerende instrumenter i Nationalbankens likviditetsstyring

Supplerende instrumenter i Nationalbankens likviditetsstyring.