Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

IMF

Udsving i de internationale kapitalbevægelser: udfordringer og politiksvar

Hurtig og markant tilbagestrømning af privat kapital til en række vækstøkonomier i kølvandet på den finansielle krise har sat internationalt fokus på, hvordan landene håndterer kapitalbevægelserne. Kapitalindstrømning muliggør rentable investeringer til fordel for øget vækst og beskæftigelse via et øget finansieringsudbud, men kan også bidrage til overophedning af økonomien og indebære finansielle risici. Den økonomiske politik bør indrettes på at sikre en stabil og varig karakter af velstandsforbedringerne. Det er imidlertid vanskeligt at nå til international enighed om retningslinjer for passende økonomisk-politiske tiltag. Det afspejler bl.a., at nogle lande frygter at blive begrænset i de politiske manøvremuligheder, men også at der hidtil ikke har været samme fokus på betydningen for de internationale kapitalbevægelser af en lempelig pengepolitik i avancerede økonomier.