Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år – Kan boligpriserne forklares?

De danske boligpriser udviste usædvanligt store udsving i 2000-tallet. Artiklen opstiller og estimerer en ny kontantprisrelation for Danmark i et forsøg på at forklare udviklingen. Analysen peger på, at der i midten af 2000'erne opstod en egentlig boligprisboble, som er svær at forklare ud fra de normale sammenhænge på boligmarkedet. Analysen indikerer endvidere, at en meget stor del af stigningen i boligpriserne i årene forud for finanskrisen var drevet af indførelsen af nye låneformer og af fastfrysningen af den nominelle ejendomsværdiskat. Artiklen sætter den danske udvikling i internationalt perspektiv og afrundes med en diskussion af, om de aktuelle danske boligpriser kan siges at være overvurderede.