Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Om Nationalbanken

WP 72/2011: Productivity Spillovers from FDI:Ownership Structures, Domestic Firm Characteristics, and FDI Characteristics

Dette papir indeholder det første studie, der tester betydningen af definitionen af udenlandsk ejerskab i forbindelse med estimationen af produktivitetsfølgevirkninger fra udenlandsk til indenlandsk ejede firmaer; et vigtigt aspekt i lande med en udbredt brug af holdingselskaber. Derudover bevæger det sig ud over standardrammerne ved ikke alene at teste produktivitetsfølgevirkninger på aggregeret niveau, men ved også at teste betydningen af både de indenlandsk og de udenlandsk ejede firmaers karakteristika. Den empiriske analyse er den første til at udnytte detaljerigdommen, som officielle danske paneldata på firmaniveau byder på. Analysen viser signifikant negative følgevirkninger på aggregeret niveau, men resultaterne varierer kraftigt på tværs af brancher. Den afslører også, at det fører til skæve resultater, hvis firmaer under indirekte udenlandsk kontrol ikke inkluderes i gruppen af udenlandsk ejede firmaer, som det er tilfældet i nogle studier. Med hensyn til de indenlandsk ejede firmaers karakteristika viser analysen, at en høj eksportorientering og høj konkurrence dæmper nogle af de negative produktivitetsfølgevirkninger. Endelig viser beregningerne, at de negative følgevirkninger hovedsageligt stammer fra udenlandsk ejede firmaer (i) med lav produktivitet, (ii) med høj import-/eksportorientering og (iii) ultimativt kontrolleret af investorer uden for Skandinavien.