Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 73/2011: Bankforbindelse og ikke-finansielle virksomheders økonomiske resultater under den finansielle krise 2008-2009 – mikroøkonometriske resultater fra et stort datasæt på virksomhedsniveau

I papiret præsenteres en mikroøkonometrisk analyse af, om den økonomiske styrke af en virksomheds bankforbindelse har haft betydning for virksomhedens økonomiske resultater under den seneste finanskrise. Datagrundlaget bag analysen er årsregnskaber aflagt af i gennemsnit omkring 37.000 virksomheder for perioden 1995-2009. Der drages to hovedkonklusioner på baggrund af analysen. For det første findes der tegn på, at virksomheder med en "svag" bankforbindelse havde en konkursrisiko i årene 2008-09, som var signifikant højere end for tilsvarende virksomheder med en "sund" bankforbindelse. For det andet findes ingen indikation af, at ikke-konkursramte virksomheders afkastningsgrad under finanskrisen har været afhængig af ”sundhedstilstanden” hos virksomhedernes bankforbindelse. Samlet kunne disse resultater indikere tilstedeværelsen af heterogene effekter af at have en "svag" bankforbindelse med en signifikant negativ indvirkning på de økonomiske resultater for en mindre andel af virksomhederne, mens den økonomiske styrke af bankforbindelsen ikke har haft nogen signifikant betydning for det store flertal af virksomheder.