Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 76/2011: Wage Dynamics in Denmark

Sammenlignet med tidligere årtier har lønstigningstakten i Danmark været afdæmpet siden midten af 1990'erne givet det pres, der efterhånden opstod på arbejdsmarkedet. Papiret beskriver de senere års ændringer på arbejdsmarkedet, herunder arbejdsmarkedsreformerne og decentraliseringen af løndannelsen, og gennemfører en empirisk analyse af lønudviklingen i Danmark fra 1975 til 2007. Resultaterne indikerer, at den danske lønudvikling på langt sigt kan beskrives ved en reallønskurve. På kort sigt synes en lønrelation med fejlkorrektion mod denne reallønskurve at klare sig bedre end en simpel phillipskurve.