Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi

Den internationale økonomiske krise har ikke påvirket den grønlandske økonomimeget, bl.a. fordi bloktilskuddet fra Danmark og fiskeriets omfang er uafhængigtaf den globale konjunktur. Byggeriet har været betydeligt, og der har været enstor aktivitet ved olie- og mineralefterforskning. Modstykket til denne efterforskninger dog primært en stor import af tjenesteydelser. Underskuddene på handelsbalancenhar været meget store i de senere år som følge af en stigende importog en stagnerende eksport. Siden 2007 har der med undtagelse af et enkeltår været underskud på landskassens DAU-saldo, men det har endnu ikke ført til,at der er opstået en offentlig nettogæld, og bruttogælden er meget lav. I 2012 erder en betydelig risiko for, at den økonomiske aktivitet falder, da rejekvoterne ersat ned, og aktiviteten ved olieefterforskning aftager, antageligt midlertidigt.Udgivne