Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Færøsk økonomi er langsomt ved at komme sig efter det økonomiske tilbageslag. Det nominelle bruttonationalprodukt voksede dog lidt langsommere end forbrugerpriserne i 2011. Privatforbruget har været afdæmpet de seneste år, og husholdningerne har konsolideret sig. I fiskeriet var der i 2011 en markant stigning i fangstværdien af makrel, hvilket til dels kompenserede for faldet i det mere traditionelle fiskeri. Sammen med fremgangen i havbrugene medvirkede det til, at eksporten steg. Importen steg dog mere, men der var stadig overskud på handelsbalancen. Der er fortsat underskud på de offentlige finanser, men der er sket en forbedring siden 2008.