Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Internationalt samarbejde

Arbejdsmarkedsreformer i Danmark og Tyskland

Der er blevet gennemført en række arbejdsmarkedsreformer i Tyskland i 2000'erne, som på mange måder minder om de danske arbejdsmarkedsreformer i 1990'erne. I begge lande førte reformerne til lavere strukturel ledighed. I Danmark blev reformerne gennemført i en tid med stigende efterspørgsel efter arbejdskraft, mens de i Tyskland blev gennemført i en periode med mere afdæmpet efterspørgsel. På trods af lighederne i reformerne er strukturerne på arbejdsmarkederne stadig forskellige i de to lande, og arbejdsmarkederne har derfor reageret forskelligt på det seneste økonomiske tilbageslag.