Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Betalinger ved handel på internettet

Internethandlen i Danmark er steget betydeligt i de seneste år. For at opnå defulde fordele ved denne handel er det væsentligt, at der kan betales sikkert ogeffektivt. I Danmark foretages langt de fleste køb på internettet med dankort,som er en nem og hurtig betalingsform, da der kun skal indtastes oplysninger, derfremgår af kortet. Det indebærer dog også en risiko for misbrug, der skyldes svindelmed betalers identitet. Misbrug af dankort på internettet er i dag beskedent,men det bør løbende vurderes, om der er behov for at skærpe sikkerhedskravene.