Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Danmarks konkurrenceevne og eksportformåen - Del 2

Eksporten af varer og tjenester har stor betydning for udviklingen i dansk økonomi.Selv om Danmarks eksport er fordoblet siden 1995, er dens andel af detsamlede importmarked imidlertid faldet. Artiklen belyser nogle faktorer bagdenne udvikling. Målt ved produktionsomkostningerne har danske virksomhedertabt konkurrenceevne siden 1995. Imidlertid er der indikationer på, at de er blevetbedre til at konkurrere på andre faktorer end prisen. Eksportens sammensætningpå tværs af varegrupper og aftagerlande spiller desuden en rolle. Mensvareeksportens sammensætning på tværs af produktgrupper har bidraget moderatpositivt til Danmarks markedsandel på de otte største eksportmarkeder siden1995, har bidraget fra eksportens sammensætning på tværs af lande været stortset neutralt.​​