Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

De seneste års udvikling på det danske arbejdsmarked

Artiklen analyserer, hvordan det danske arbejdsmarked har klaret først overophedningenaf økonomien og derefter lavkonjunkturen. Det er karakteristisk, at omsætningen af medarbejdere har været stor uanset konjunktursituationen.Generelt synes den stigende ledighed under krisen ikke at have medført en højerestrukturel ledighed, og langtidsledigheden er meget lav set i et længere perspektiv.Udfordringen ved det nuværende tilbageslag er derfor i højere grad, atnogle permanent forlader arbejdsmarkedet, end at ledigheden stiger.