Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Det danske pengemarked ved lave renter

Nationalbanken foretager årligt en undersøgelse af omsætningen på pengemarkedet, markedet for bankernes indbyrdes korte lån og handel med rentederivater. Den samlede omsætning i pengemarkedslån var i undersøgelsen for april 2012 i store træk uændret i forhold til 2011. Bankerne foretog i undersøgelsen ikke usikrede udlån i pengemarkedet med en løbetid over 1 måned. Omsætningen i Cita-swaps faldt i forhold til 2011 og er tilbage til niveauet i 2010. Udenlandske banker står for en stor del af omsætningen i FX swapmarkedet. Skævheder i FX swapmarkedet har været medvirkende til at presse renten ned på bl.a. skatkammerbeviser. Omsætningen mellem bankerne i dag til dag-markedet er bevaret efter indførelsen af negativ rente på indskudsbeviser.