Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

En sammenligning af ERM-krisen i begyndelsen af 1990'erne med de senere års finans- og statsgældskrise i Europa

Indførelsen af euroen eliminerede stort set rentespændene mellem eurolandene. Hermed fik lande med makroøkonomiske ubalancer længere tid til at adressere problemerne, inden balancerne blev reflekteret i de lange renter, og uden stigning i de korte renter, der nu blev bestemt af pengepolitikken for euroområdet som helhed. De bedre rammer for at løse balanceproblemer blev imidlertid ikke udnyttet, og eurosamarbejdets systemer til at overvåge og imødegå makroøkonomiske ubalancer viste sig utilstrækkelige. Det bidrog til, at ubalancerne fik lov til at udvikle sig til et betydeligt større niveau, end det var tilfældet forud for krisen i begyndelsen af 1990'erne.