Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Essays on the modeling of risks in interest-rate and inflation markets

Afhandlingen omhandler modelleringen af rente- og inflationsmarkeder i fire separate dele, hvoraf de to er hovedsagligt teoretiske og to er hovedsagligt empiriske. Den første del omhandler modellering af stokastisk skævhed i rentemodeller, der er arbitragefri. Ved at specificere en model i Heath-Jarrow-Morton-modelrammen og kalibrere den til caps og floors på EURIBOR renter, viser vi hvorledes stokastisk skævhed kan modelleres. Del to omhandler modellering af inflationsderivater i en Heath-Jarrow-Morton-modelramme med spring og stokastisk volatilitet. Modellen giver udtryk for pris formler der kan findes vha. numerisk integration. Endelig viser vi at modellen giver en forbedring i fittet til data i forhold til en Gaussisk model. Den tredje del af afhandlingen omhandler estimation af risikopræmier på inflation. Ved at benytte data på nominelle renter, inflationsswap, prisindeks og spørgeskemaundersøgelser om inflationsforventninger, estimeres en arbitragefri model. Det vises at inflationsrisikopræmier typisk er moderate; i gennemsnit 18 og 43 basispunkter for den 1-årige hhv. 10-årige inflationsrisikopræmie. Endelig viser vi at der er indikationer på at inflationsrisikopræmier i renter med mere end 5 år til udløb er drevet af forventninger til BNP-vækst. Den fjerde del omhandler test af rentemodeller til brug i risikostyring. Der foretages et sammenlignende studie af 6 såkaldte affine Nelson-Siegel modeller og en 2-faktor Cox-Ingersoll-Ross model. Analysen viser, tidshorisonten hvor modellen skal benyttes har betydning for det optimale modelvalg, og generelt bør en samling af modeller foretrækkes frem for én enkelt model.