Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Familiernes formue og gæld - Del 1

Sammenlignet med andre lande har de danske husholdninger en meget storgæld i forhold til deres indkomst. Internationalt har forholdet tiltrukket sig betydeligopmærksomhed af negativ karakter. Familiernes formue og gæld analyseresnærmere i Kvartalsoversigten del 2. De danske familier er flittige brugereaf det finansielle system, da bruttogælden generelt modsvares af endnu størreaktiver. Balancen mellem bruttogæld og aktiver kan især forklares med udgangspunkti familiernes indkomst, alder, boligpriserne og pensionssystemetsindretning. Med de gældende økonomiske udsigter kan omfanget af egentligtgældsatte familier ikke anses for en trussel mod hverken husholdningssektoreneller den finansielle sektor.​​