Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Familiernes formue og gæld - Del 2

Sammenlignet med andre lande har de danske husholdninger en meget stor gæld i forhold til deres indkomst. Internationalt har forholdet tiltrukket sig betydeligopmærksomhed af negativ karakter. I denne artikel undersøger vi ved hjælp af registerdata på familieniveau, hvordan bruttogælden er fordelt mellem familier i forskellige indkomstintervaller og aldersgrupper, og i hvilken grad de enkelte familiers gæld modsvares af forskellige typer af aktiver. Resultaterne viser, at de danske familier er flittige brugere af det finansielle system, da bruttogælden generelt modsvares af endnu større aktiver. Balancen mellem bruttogæld og aktiver kan især forklares med udgangspunkt i familiernes indkomst, alder, boligpriserne og pensionssystemets indretning. Med de gældende økonomiske udsigter kan omfanget af egentligt gældsatte familier ikke anses for en trussel mod hverken husholdningssektoren eller den finansielle sektor.​​