Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed - Del 1

Danske husholdningers store bruttogæld har tiltrukket sig betydelig international interesse af negativ karakter. Analysen af gælden og dens sammensætning på familieniveau i denne artikel viser, at truslen herfra mod den finansielle stabilitet er begrænset. De fleste familier har en robust økonomi, der kan klare en større rentestigning eller en længere periode med arbejdsløshed, i mange tilfælde dog med betydelige afsavn i forhold til hidtidig livsstil. Lån med afdragsfrihed skaber nogle særlige problemer. Det er ikke almindeligt at bruge afdragsfrihed til at spare mere op på anden vis. I artiklen i Kvartalsoversigtens del 2 er der en mere detaljeret analyse.​​