Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Finanspolitik i makroøkonomiske modeller

Artiklen belyser effekterne af finanspolitik i Danmark i en DSGE-model sammenlignet med virkningen i en makroøkonometrisk model som MONA. Analysen viser, at MONA og den anvendte DSGE-model giver forholdsvis ens bud på effekterne på BNP af en midlertidig gældsfinansieret konjunkturstabiliserende finanspolitik. Der er dog på nogle punkter markante forskelle med hensyn til de bagvedliggende strukturer og mekanismer, der leder frem til resultaterne. En gældsfinansieret stigning i det offentlige varekøb svarende til 1 pct. af BNP, som efterfølgende aftrappes med ca. 20 pct. pr. kvartal bevirker, at det reale BNP stiger med ca. 0,4 pct. i MONA og ca. 0,6 i DSGE-modellen i det første kvartal efter forøgelsen af det offentlige varekøb. Forskellene skal specielt ses i sammenhæng med forskellige antagelser om forventningsdannelse og fremadskuende adfærd i modelleringen af virksomheder og husholdninger.