Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Hurtigere betalinger i Danmark

De danske pengeinstitutter har indledt en omfattende modernisering af systemerne til at gennemføre betalinger i Danmark. Denne artikel beskriver de foranstaltninger, der vil sikre hurtigere gennemførelsestider for borgeres og virksomheders betalinger og bringe den danske infrastruktur for betalinger fuldt på højde med sammenlignelige lande.