Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsoversigt 2012, 2. kvartal, Del 1

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Familiernes formue og gæld – sammenfatning; Danmarks konkurrenceevne og eksportformåen – sammenfatning; Finanspolitik i EU – hvad har vi lært af krisen?; Styring af de offentlige udgifter i Danmark; De seneste års udvikling på det danske arbejdsmarked; Omkostninger ved betalinger med kort og kontanter i Danmark...