Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kvartalsoversigt 2012, 2. kvartal, Del 2

Familiernes formue og gæld; Danmarks konkurrenceevne og eksportformåen.