Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kvartalsoversigt 2012, 3. kvartal, Del 2

Realøkonomiske effekter af finanspolitik; Finanspolitik i makroøkonomiske modeller.