Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kvartalsoversigt 2012, 4. kvartal, Del 1

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed; Virksomhedernes opsparing og investeringer; Pengeinstitutternes renter; En sammenligning af ERM-krisen i begyndelsen af 1990'erne med de senere års finans- og statsgældskrise i Europa; Processen frem mod et EU/IMF-låneprogram og en gældsrestrukturering; Det danske pengemarked ved lave renter.