Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Nationalbankens indtjening og risiko under krisen

De seneste års finansielle krise har påvirket Nationalbankens balance, indtjening og risiko. Valutareserven er femdoblet, og det pengepolitiske instrumentarium er udvidet. Bankens indtjening har været høj under krisen. Det skyldes ikke mindst kursgevinster på guld og obligationer, som ikke nødvendigvis vil gentage sig fremover. Bankens løbende renteindtægter er lave på grund af lave renter, og den større valutareserve kan give større udsving i indtjeningen fremover. Derfor risikerer Nationalbanken at få underskud. Under krisen er bankens samlede risiko steget. På grund af fastkurspolitikken over for euro er banken i sagens natur eksponeret over for statsgældskrisen i euroområdet. Nationalbankens samlede finansielle risici er fortsat begrænsde.