Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Nedskrivning af Grækenlands gæld og nyt låneprogram med EUog IMF

Grækenlands første låneprogram med eurolandene og IMF fra maj 2010 har vistsig uholdbart, og landet har derfor indgået en ny låneaftale. Et væsentligt elementi det nye program er, at den græske gæld restruktureres. Det indebærer,at private investorers andel af gælden nedskrives. Landets offentlige gæld vildermed fremover primært være ejet af de internationale offentlige institutioner.Det nedbringer de umiddelbare økonomiske og finansielle risici ved en uordnetgræsk statsbankerot. Til gengæld er de risici, der fortsat er forbundet med programmet,overført til de offentlige finanser i långiverlandene.