Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Omkostninger ved betalinger med kort og kontanter i Danmark

En opdeling af omkostningerne ved betalinger i faste og variable omkostningerviser, at betalinger med kontanter er den billigste betalingsform for samfundetsom helhed ved beløb under 29 kr. Ved større beløb har betalinger med dankortde laveste omkostninger. En sådan opdeling kan også bruges til at beregne desamfundsmæssige besparelser ved at flytte et givet antal betalinger fra fx kontantertil dankort. Hvis en fjerdedel af alle kontantbetalinger over 200 kr. i stedetforetages med dankort, vil det reducere omkostningerne med 145 mio. kr.om året. Resultaterne er i overensstemmelser med undersøgelser i andre lande.