Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Pengeinstitutternes renter

Pengeinstitutternes renter over for husholdninger og virksomheder følger nogenlunde udviklingen i Nationalbankens rentesatser. Hvor tæt sammenhængen med Nationalbankens renter er, varierer i løbet af en konjunkturcykel. Under det nuværende konjunkturtilbageslag har Nationalbanken sat renten ned ad flere omgange, men institutternes renter er ikke faldet i samme grad, som udviklingen i de pengepolitiske renter kunne tilsige. Artiklen belyser, hvorfor det har været tilfældet.