Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Processen frem mod et EU/IMF-låneprogram og en gældsrestrukturering

På baggrund af erfaringerne fra Grækenlands, Irlands og Portugals låneprogrammer fra EU og Den Internationale Valutafond, IMF, opstilles en typisk tidslinje for processen frem mod vedtagelsen af et program. Erfaringerne viser, at der er gået mellem tre og ti måneder fra en udslagsgivende begivenhed, som udløser mistillid til holdbarheden af det pågældende lands statsgæld, til det endelige program er vedtaget. En restrukturering af gælden kan samtidig blive aktuel, hvis gælden vurderes at være uholdbar på mellemlangt sigt. Ud fra erfaringerne fra tidligere restruktureringsprocesser opstilles et stiliseret forløb, der bruges til at beskrive Grækenlands gældsrestrukturering.