Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Produktivitetsudviklingen i Danmark - Del 2

Produktivitetsvæksten i dansk økonomi har været svag i de senere år – både iforhold til tidligere og i forhold til væksten i andre vestlige lande. Det er imidlertidvanskeligt at identificere den præcise årsag hertil. Målt på en række af deparametre, der normalt forbindes med produktivitetsvækst, såsom forskning ogudvikling, uddannelse og arbejdsmarkedets indretning, ligger Danmark pæntplaceret i internationale sammenligninger. Øget konkurrence og åbenhed overfor samhandel med udlandet kan dog potentielt bidrage til en forbedret produktivitetsudviklingfremover. På uddannelsesområdet kan en opprioritering afspecifikke fagområder, særligt samfundsvidenskab og naturvidenskab, medvirketil en øget produktivitet. Endelig er det vigtigt at fokusere på bevægelighedenog omstillingsevnen i dansk økonomi.​​