Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark, 2012

Nationalbanken har varetaget formandskabet i en arbejdsgruppe, som har analyseret afviklingstiderne for nationale betalingsoverførsler. Arbejdsgruppens rapport beskriver hovedtrækkene i en ny og moderniseret infrastruktur til håndtering af borgernes betalinger. Forskellige tiltag vil i løbet af de næste tre år give mulighed for betydelig hurtigere afvikling af udvalgte betalinger. I rapporten sammenlignes den kommende danske infrastruktur internationalt. Rapporten indeholder endvidere et omkostningsestimat og strategi for implementering af moderniseringen. Rapporten findes kun på dansk.