Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Realøkonomiske effekter af finanspolitik

Artiklen indeholder en oversigt over den nyere, empiriske litteratur om de samfundsøkonomiske effekter af ændringer af finanspolitikken. Et af de centrale resultater fra denne litteratur har været, at finanspolitikkens virkning ikke er konstant, men kan variere over tid og sted, og er stærkt afhængig af en række økonomiske forhold. Endvidere præsenteres i artiklen et nyt, empirisk studie af finanspolitikkens virkning i Danmark. Resultaterne viser, at et ekspansivt finanspolitisk indgreb på kort sigt kan have en betydelig effekt på det reale bruttonationalprodukt, BNP. Imidlertid aftager virkningen ganske hurtigt, i takt med at selve indgrebet aftrappes. Dette tyder på, at de afledte effekter af finanspolitiske ændringer er relativt små. Endelig viser analysen, at virkningen af finanspolitik i Danmark er blevet større i de seneste to årtier sammenlignet med i 1970'erne og 1980'erne. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at Danmark i dag fører en troværdig fastkurspolitik og har fokus på holdbarheden af de offentlige finanser.