Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Samfundsøkonomiske effekter af finanspolitik - Del 1

Finanspolitik spiller en central rolle i økonomisk stabiliseringspolitik. I artiklen gives en ikke-teknisk sammenfatning af en række analyser af virkningerne af finanspolitik, der bringes i Kvartalsoversigtens del 2. Sammenfattende viser den empiriske del af analysen, at finanspolitik i Danmark kan have en betydelig effekt på det reale bruttonationalprodukt, BNP, men at effekten er relativt kortvarig. Virkningen på BNP af et ekspansivt finanspolitisk indgreb aftager således i takt med, at selve indgrebet aftrappes. Endvidere præsenteres en analyse af finanspolitikkens virkning i en såkaldt Dynamisk Stokastisk Generel ligevægtsmodel, DSGE-model, der på nogle områder indebærer væsentligt forskellige modelantagelser i forhold til en makroøkonometrisk model som fx MONA. Denne analyse viser, at MONA og en DSGE-model for Danmark giver forholdsvis ens bud på effekterne på BNP af en midlertidig gældsfinansieret konjunkturstabiliserende finanspolitik, selv om de bagvedliggende mekanismer bag resultaterne på nogle punkter er forskellige.​​