Rapporter er tilbagevendende beretninger om Nationalbankens arbejdsområder og virksomhed. Her finder du bl.a. Nationalbankens årsrapport. Rapporter er for dig, der har brug for en status og opdatering på den forgangne periode.

Dansk økonomi

Statens låntagning og gæld 2011

I 2011 var underskuddet på statens finanser 28 mia. kr., og statsgælden steg til 413 mia. kr. Det svarer til en gæld på 23 pct. af BNP eller 74.000 kr. pr. indbygger. Trods stigningen er den danske gæld fortsat lav sammenlignet med andre EU-lande.