Analyser fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Analyser henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

ECB

Stresstest, 2. halvår 2011

Likviditeten i de danske pengeinstitutter er overordnet set god, men der er stor variation mellem institutterne. Pengeinstitutterne bør fortsætte tilpasningen til en situation uden statsgarantier. Det er vigtigt, at pengeinstitutterne sikrer sig, at forretningsmodellen er holdbar på længere sigt. Nationalbankens udvidelse af lånemulighederne med bl.a. 3-årige lån og en udvidelse af sikkerhedsgrundlaget til at omfatte udlån af god bonitet vil øge pengeinstitutternes adgang til likviditet på kort sigt og lette forløbet i forbindelse med de individuelle statsgarantiers udløb. Stresstesten af kapitalforholdene viser, at de store og mellemstore danske pengeinstitutter kan imødegå en væsentlig mere negativ udvikling end den, der forventes. Et enkelt institut vil have behov for at få tilført kapital. Pengeinstitutterne bør i lyset af den generelle usikkerhed og kommende skærpede kapitalkrav fortsætte med at konsolidere og styrke kapitalforholdene.