Analyser fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Analyser henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

ECB

Stresstest, 2. halvår 2012

De største danske pengeinstitutters likviditetssituation er overordnet set god. Flere af de små og mellemstore pengeinstitutter forbereder sig på udløbet af de individuelle statsgarantier og er kommet langt med at tilpasse forretningsmodellen til i mindre grad at være afhængig af kort finansiering. Nationalbankens stresstest af pengeinstitutternes kapitalforhold viser, at de største danske pengeinstitutter er robuste. For de fire pengeinstitutter, der indgik i Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds, EBA's, kapitaltest via danske kreditinstitutkoncerner, forbliver kapitaloverdækningen positiv i samtlige af Nationalbankens stresstestscenarier, og den egentlige kernekapital forbliver over 9 pct., som var kravet i EBA's kapitaltest – også uden medregning af statslige kapitalindskud. Tre af stresstestens mindre pengeinstitutter vil have behov for at styrke kapitalforholdene i stresstestens grundforløb, og et enkelt institut ligger på grænsen. Det er vurderingen, at eventuelle problemer blandt de mindre pengeinstitutter vil kunne løses gennem forretningsmæssige tiltag eller inden for de gældende rammer for fusion og afvikling uden at påvirke den finansielle stabilitet i Danmark mærkbart.