Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Styring af de offentlige udgifter i Danmark

Der er i Folketinget enighed om en ny budgetlov, der bl.a. indeholder 4-årigerullende udgiftslofter i stat, regioner og kommuner. Dermed skærpes styringenaf de offentlige udgifter. Det sker efter, at væksten i det offentlige forbrug deseneste knap 20 år har ligget over målene i de mellemfristede planer. Overskridelserneskyldtes i høj grad, at kommunerne brugte flere penge end aftalt medregeringen. Denne tendens er dog ophørt de seneste par år, hvor der ad flereomgange er indført sanktioner over for kommunerne, hvis de overskred det aftalteniveau med regeringen.