Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

The Dynamics of Bank and Sovereign Credit Risk

Afhandlingen består af tre artikler, som omhandler kreditrisiko for banker og stater. Den første artikel viser, at dynamikken i staters kreditrisiko afhænger af banksektorens finansielle sårbarhed. Den anden artikel viser, at bankers eksponeringer på tværs af grænserne er indpriset i credit default swap (CDS) markedet. Den sidste artikel analyserer sammenbruddet af Islands tre største banker i efteråret 2008.